LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
3
1
4
3
0

Ngày 27 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ Thanh tra tỉnh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Đường, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cùng 34 đảng viên thuộc Thanh tra tỉnh.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta! - Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam! - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lời của non sông đất nước! - Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại! - Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! - ...

Thời gian qua, Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai quán triệt cho toàn thể công chức và người lao động về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền, đặc biệt là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị khóa X, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 2310-QĐ/TU ngày 13/4/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản của Đảng và Nhà nước, các chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận.

Hưởng ứng lời vận động của Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu đóng góp, ủng hộ Quỹ khuyến học Võ Văn Kiệt về chăm lo sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, huy động toàn xã hội chung tay góp sức giúp đỡ những mãnh đời bất hạnh còn gặp nhiều khó khăn, các em học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học được “Chấp cánh ước mơ, tiếp bước đến trường”, vượt khó vươn lên trong học tập.

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, ngày 28/02/2020, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2020.

Năm 2019, toàn ngành Thanh tra trên cả nước đã triển khai 6.601 cuộc thanh tra hành chính và 227.386 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 173.411 tỷ đồng, 22.548 ha đất, trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 83.968 tỷ đồng và 897 ha đất (đã thu hồi 19.329 tỷ đồng, 121 ha đất); kiến nghị xử lý hành chính 1.967 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 113.625 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.315 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 94 vụ, 121 đối tượng.

  • Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống thanh tra Việt Nam
    Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống thanh tra Việt Nam.
  • thanh tra 4  • Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015

  • Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
    Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
  • Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
    Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
  • Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015  • Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015

  • Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
    Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
  • Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015

  • Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015  • Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015

  • Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015

  • Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
    Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
  • Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015

  • Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống thanh tra Việt Nam
    Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống thanh tra Việt Nam
  • Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
    Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
  • Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
    Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
  • Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
    Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
  • Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
    Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
  • Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
    Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
  • Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015

  • Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống thanh tra Việt Nam
    Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với công chức ngành thanh tra.
  • Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
    Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
  • Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống thanh tra Việt Nam
    Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống thanh tra Việt Nam
  • Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
    Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
  • Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015

  • Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống thanh tra Việt Nam
    Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống thanh tra Việt Nam