LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
9
8
1
8
3

Năm 2019, toàn ngành Thanh tra trên cả nước đã triển khai 6.601 cuộc thanh tra hành chính và 227.386 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 173.411 tỷ đồng, 22.548 ha đất, trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 83.968 tỷ đồng và 897 ha đất (đã thu hồi 19.329 tỷ đồng, 121 ha đất); kiến nghị xử lý hành chính 1.967 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 113.625 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.315 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 94 vụ, 121 đối tượng.

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Ngày 09/01/2020, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020.

Thực hiện Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 2405/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó điều chỉnh thời gian làm việc như sau: Buổi sáng: Từ 07 ...

Ngày 26/12/2019, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có ...

Chi đoàn Thanh tra tỉnh tặng quà cho hộ nghèo xã Hưng Phú, huyện Phước Long nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý – 2020
Sáng ngày 21/01/2020, Chi đoàn Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với xã đoàn xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh bạc Liêu tổ chức buổi tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020. Tại Hội trường UBND xã Hưng Phú, Chi đoàn Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã tặng 10 phần quà cho những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ...
  Đóng góp ủng hộ xây dựng nông thôn mới năm 2020.
  Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2019
  Kế hoạch Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2019
  Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019
  Vận động đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn và trợ vốn cho Công nhân viên chức lao động nghèo” tỉnh Bạc Liêu năm 2019.
Kết quả công tác thanh tra năm 2019
Năm 2019, toàn ngành Thanh tra trên cả nước đã triển khai 6.601 cuộc thanh tra hành chính và 227.386 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 173.411 tỷ đồng, 22.548 ha đất, trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 83.968 tỷ đồng và 897 ha đất (đã thu hồi 19.329 tỷ đồng, 121 ha đất); kiến nghị xử lý hành chính 1.967 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 113.625 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.315 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 94 vụ, 121 đối tượng.
  Xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020
  Thanh tra tỉnh tổng kết năm 2019
  Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra năm 2020
  Hội nghị triển khai, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng.
  Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu tổng kết công tác thi đua năm 2019
 • Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống thanh tra Việt Nam
  Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống thanh tra Việt Nam.
 • thanh tra 4 • Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015

 • Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
  Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
 • Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
  Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
 • Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015 • Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015

 • Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
  Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
 • Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015

 • Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015 • Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015

 • Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015

 • Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
  Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
 • Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015

 • Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống thanh tra Việt Nam
  Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống thanh tra Việt Nam
 • Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
  Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
 • Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
  Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
 • Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
  Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
 • Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
  Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
 • Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
  Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
 • Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015

 • Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống thanh tra Việt Nam
  Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với công chức ngành thanh tra.
 • Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
  Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
 • Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống thanh tra Việt Nam
  Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống thanh tra Việt Nam
 • Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
  Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam
 • Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015

 • Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống thanh tra Việt Nam
  Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống thanh tra Việt Nam