Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin đọc nhiều nhất
Thanh tra tỉnh hưởng ứng phong trào Hiến máu tháng 6/2020 (02/07/2020 05:02)
Icon Image

Thực hiện Công văn số 234-CV/ĐTN ngày 02 tháng 6 năm 2020 của BCH Đoàn khối các cơ quan tỉnh về việc tuyên truyền, vận động ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện đợt I năm 2020, đồng thời để hưởng ứng Ngày "Thế giới tôn vinh người hiến máu" 14/6. Ngày 12 tháng 6 năm 2020, Đoàn viên Chi đoàn Thanh tra tỉnh tham gia Chiến dịch nhằm góp phần cung cấp đủ lượng máu phục vụ cho công tác điều trị, cấp cứu bệnh nhân trong năm 2020.

Đề nghị phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (02/07/2020 09:19)

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra.

Đóng góp gây quỹ “Nghĩa tình Đồng đội” năm 2020. (02/07/2020 06:27)

Hưởng ứng lời vận động của Hội Cựu tù binh, tù chính trị thành phố Bạc Liêu vận động mua vé ủng hộ chương trình văn nghệ gây quỹ “Nghĩa tình Đồng đội” năm 2020.

Hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm 2016 (01/03/2017 02:05)

Để chuẩn bị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, đăng ký thi đua năm 2017, ngày 24/02/2017, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 53/TTT-VP hướng bình xét thi đua, khen thưởng năm 2016 và đăng ký thi đua năm 2017.

Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức năm 2017 (08/01/2018 02:34)

Thực hiện Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để kịp thời đánh giá, phân loại công chức và người lao động năm 2017, ngày 12/12/2017, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 411/TTT-VP về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức và người lao động năm 2017.

Trình tự, thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập (29/12/2015 03:20)

Ngày 31/10/2013, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, trong đó Thông tư quy định Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải công khai với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc; trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có quy mô lớn, phân tán thì công khai bằng hình thức niên yết hoặc tổ chức cuộc họp.

Xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 (02/07/2020 09:17)

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Đóng góp gây quỹ “Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu” năm 2020. (02/07/2020 06:26)

Ngày 17 tháng 6 năm 2020, Công đoàn Viên chức tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 10/TB-CĐVC Thông báo phân bổ vé số kiến thiết gây quỹ “Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu” năm 2020.

Hội nghị công chức và người lao động Thanh tra tỉnh năm 2020 (02/07/2020 09:20)
Icon Image

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, ngày 28/02/2020, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2020.

Quy định trang phục đối với cán bộ, công chức tiếp công dân (30/04/2017 07:06)

Ngày 29/12/2016, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 03/2016/TT-TTCP quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân.

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn