SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
9
0
6
0
0
Thông báo Thứ Năm, 02/01/2020, 10:35

Bạc Liêu thay đổi thời gian làm việc

Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 2405/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó điều chỉnh thời gian làm việc như sau:
Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.
Thời gian làm việc nêu trên được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và được áp dụng thống nhất trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập từ tỉnh đến cơ sở (trừ các đơn vị sự nghiệp có quy định riêng như: Bệnh viện, trường học…).
                                                                                                            HC

Số lượt người xem: 35 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày