SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
4
6
3
5
4
Thông báo Thứ Hai, 03/06/2013, 08:25

Chi bộ Thanh tra tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ sung chi uỷ viên khoá VI, nhiệm kỳ 2010-2015

Căn cứ Hướng dẫn số 32-HD/BTCTW ngày 25/9/2009 của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng theo Quyết định số 220-QĐ/TW ngày 17/4/2009 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng;

Thực hiện Công văn số 265-CV/ĐUK ngày 12/3/2013 của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu về việc đồng ý cho bổ sung chi uỷ viên Chi bộ. Ngày 13 tháng 5 năm 2013, Chi bộ Thanh tra tỉnh tiến hành họp lấy phiếu tín nhiệm của đảng viên đề nghị bổ sung 01 chi ủy viên nhiệm kỳ 2010-2015.

Sau khi nghe đại diện Chi ủy nêu tiêu chuẩn, điều kiện của người cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, tiêu chuẩn của cấp ủy, kết quả họp Chi ủy và lý lịch trích ngang của đảng viên được đề cử. Đảng viên trong Chi bộ thảo luận và tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Nguyễn Trường Giang, đảng viên, quyền Trưởng phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu, vào Chi uỷ Thanh tra tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 2010-2015.

   Mỹ Em


Số lượt người xem: 4428 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày