SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
4
6
2
9
4
Tin hoạt động Thứ Hai, 10/09/2012, 16:15

Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh: tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012 – 2014

Ngày 07/9/2012 Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 – 2014.

 

Ngày 07/9/2012 Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 – 2014. Đại hội đã thông qua bản báo cáo tình hình hoạt động Công đoàn từ đại hội lần thứ VI đến nay.

 Ảnh: H-Cường

 Sau một buổi làm việc khẩn trương Đại hội đã nhất trí đề ra một số mục tiêu, phương hướng công tác Công đoàn nhiệm kỳ tới như:

Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, bảo đảm lập trường tư tưởng của công chức và người lao động luôn vững vàng, nâng cao tinh thấn cảnh giác cách mạng, chống lại các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Hàng năm có 100% công chức và người lao động tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn cấp trên và cấp mình. Tất cả các đoàn viên, công chức thường xuyên rèn luyện học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh phong trào thi đua hành động cách mạng, phát động đăng ký thi đua gắn với chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy tính năng động, sáng tạo của công chức và người lao động góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hàng năm có 100% công chức và người lao động đăng ký thi đua và có từ 80% trở lên đạt các danh hiệu thi đua, 90% nữ trở lên đạt 2 giỏi, phối hợp với chính quyền theo dõi, xem xét, động viên khen thưởng kịp thời.

Tham gia với cơ quan trong việc quản lý tài sản, sử dụng tiết kiệm kinh phí cơ quan, giải quyết việc làm, tiền lương và các chính sách khác, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, và người lao động không để xảy ra khiếu nại, tố cáo.

Xây dựng đội ngũ đoàn viên Công đoàn có khả năng đại diện cho công chức và người lao động, thực hiện tốt vai trò chức năng của Công đoàn, 100% cán bộ của Công đoàn được tham gia tập huấn công tác Công đoàn, hàng năm Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, phát triển đoàn viên đạt 100% trên tổng số công chức của cơ quan.

Cố gắng tạo nguồn tài chính cho hoạt động Công đoàn và tăng thu nhập, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công chức và người lao động.

Vận động công chức và người lao động thực hiện nghiêm Nghị quyết 32 của Chính phủ khi tham gia giao thông.

Giới thiệu những đoàn viên Công đoàn xuất sắc để Chi ủy Chi bộ xem xét kết nạp đảng.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Võ Minh Lương, Bí thư Chi bộ – Chánh Thanh tra chỉ đạo BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới cần lưu ý, tập trung một số vấn đề sau:

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên Công đoàn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, đặc biệt là việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Chú ý giáo dục cho đoàn viên về tinh thần đoàn kết nội bộ, giữ mối liên hệ với nhân dân nơi cư trú, tạo điều kiện giúp đỡ nhau trong công tác cũng như trong sinh hoạt xã hội.

Cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của cán bộ, công chức, đặc biệt là những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn: thu nhập thấp, chưa có nhà ở…

Phải có trách nhiệm và thường xuyên tham gia góp ý kiến thiết thực trong xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh. Tiếp tục bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Chi bộ xem xét kết nạp Đảng.

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phát động phong trào thi đua, các hoạt động xã hội, hoạt động văn nghệ thể dục thể thao trong cán bộ, công chức.


 

Theo - Hùng Cường


Số lượt người xem: 4353 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày