SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
4
6
3
2
9
Tin hoạt động Thứ Sáu, 22/05/2020, 08:30

Thi đua chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, ngày 19/5/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 10/KH-TTT phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

 Tổ chức tuyên truyền quán triệt để công chức và người lao động nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công ơn và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người, góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chức và người lao động về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trên các lĩnh vực hoạt động của ngành, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, xây dựng tổ chức thanh tra vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Tổ chức các hoạt động thi đua thiết thực, hiệu quả, trên tinh thần tiết kiệm, gắn với các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua yêu nước, biểu dương và tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong các phong trào thi đua do ngành Thanh tra, do tỉnh và cơ quan tổ chức, phát động. Trong đó, phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành đạt chất lượng, hiệu quả cao, thiết thực, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Quan tâm giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, những việc mới, việc khó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đang thực hiện nhưng chưa đạt hiệu quả cao. Phải quyết tâm cao để thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
                                                                                                TĐKT

 


Số lượt người xem: 86 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày