SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
9
0
5
7
7
Tin chuyên ngành Thứ Hai, 27/08/2018, 15:40

Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-TTCP ngày 12/01/2018 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 01/KH-CTĐ ngày 25/01/2018 của Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu về việc phát động phong trào thi đua năm 2018.

Quanh cảnh Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm. Ảnh: TĐ.
Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua đã triển khai 53 cuộc thanh tra (35 cuộc thanh tra hành chính, 08 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 10 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng). Kết thúc 36 cuộc, kết luận được 31 cuộc. Qua thanh tra phát hiện vi phạm với tổng số tiền 12.327 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 6.562 triệu đồng, kiến nghị chấn chỉnh, điều chỉnh, khắc phục 5.765 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính 20 tổ chức và 81 cá nhân; thu hồi nộp ngân sách 4.359 triệu đồng, đạt tỷ lệ 66,5%, chuyển cơ quan điều tra, làm rõ 02 vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ngoài ra, Thanh tra các tỉnh đã đôn đốc, nhắc nhở và thu hồi tổng số tiền 10.469/14.829, đạt tỷ lệ 70,6%.
Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua tiếp 507 lượt công dân đến yêu cầu, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp định kỳ và đột xuất 62 lượt công dân; Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tham gia tiếp công dân cùng với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được 450 lượt người. Tham mưu giải quyết 78/96 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 81,3%.
                                                                                               

Số lượt người xem: 420 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày