SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
9
0
5
7
9
Tin chuyên ngành Thứ Năm, 27/12/2018, 09:50

Tăng cường giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra

Thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-TTCP ngày 09/4/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định mẫu và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra, ngày 24/12/2018, Chánh Thanh tra tỉnh ký Công văn số 438/TTT-VP về việc đăng ký làm Thẻ Thanh tra, tăng cường giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra

Theo đó, Thanh tra tỉnh yêu cầu các Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra các Sở, ngành, Chánh Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, rà soát, đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại Thẻ Thanh tra theo đối tượng, hồ sơ và thời gian cụ thể như sau:

Đối tượng được cấp mới thẻ Thanh tra là thanh tra viên, thanh tra viên chính thuộc Thanh tra tỉnh, Thanh tra các Sở, ngành, Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố mới được bổ nhiệm, chưa có thẻ.
Không đề nghị cấp Thẻ Thanh tra khi đã có thông báo nghỉ hưu, từ trần, mất tích, trong thời gian tạm giam, thi hành kỷ luật hoặc có thông báo về việc xem xét kỷ luật liên quan đến tham nhũng, đạo đức công vụ của cơ quan có thẩm quyền.
Đổi Thẻ Thanh tra trong trường hợp thanh tra viên được bổ nhiệm lên ngạch thanh tra cao hơn; Thẻ Thanh tra đã hết thời hạn sử dụng; Thẻ Thanh tra đang sử dụng bị hư hỏng; do thay họ, tên, cơ quan công tác hoặc lý do khác dẫn đến phải thay đổi thông tin của Thanh tra viên ghi trên Thẻ Thanh tra theo quy định của pháp luật.
Thanh tra viên được xem xét, cấp lại Thẻ Thanh tra đã bị mất do những nguyên nhân khách quan; không được cấp lại Thẻ Thanh tra trong trường hợp bị mất do vi phạm nội dung cấm tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 01/2012/TT-TTCP hoặc để mất quá 01 lần trong một kỳ hạn sử dụng Thẻ Thanh tra.
Việc quản lý, sử dụng, thu hồi và các quy định khác về Thẻ Thanh tra thực hiện theo Thông tư số 01/2012/TT-TTCP ngày 09/4/2012 của Thanh tra Chính phủ và các quy định của pháp luật về thanh tra.

TC


Số lượt người xem: 434 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày