SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
6
8
5
1
2
Tin chuyên ngành Thứ Tư, 26/02/2020, 14:30

Đề nghị phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra.

Qua rà soát, đối chiếu kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020, nhằm tránh chồng chéo đối tượng thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, ngày 14/02/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 53/TTT-VP báo cáo Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời báo cáo và đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Thanh tra Bộ, Cục thuộc Bộ phối hợp với Sở, ngành của tỉnh Bạc Liêu để thống nhất thời gian công bố quyết định, tiến hành thanh tra, kiểm tra và kết luận thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
                                                                                                                                        CQ

Số lượt người xem: 231 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày