SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
4
6
4
1
3
Tin chuyên ngành Thứ Hai, 22/06/2020, 14:05

Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Ngày 05 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 774/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Theo đó Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và được áp dụng trong toàn ngành Thanh tra.
- Bí mật nhà nước trong hoạt động thanh tra gồm: 03 điểm;
- Bí mật nhà nước trong hoạt động giải quyết tố cáo gồm: 03 điểm;
- Bí mật nhà nước trong hoạt động phòng, chống tham nhũng gồm: 04 điểm.
                                                                                                            HC

Số lượt người xem: 31 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày