SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
9
0
0
9
0
Tin hoạt động Thứ Ba, 08/05/2018, 13:50

Phát động thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, ngày 08/5/2018, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

Theo đó, để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chức và người lao động Thanh tra tỉnh về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trên các lĩnh vực hoạt động của ngành, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, xây dựng tổ chức thanh tra vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Quanh cảnh họp cơ quan Thanh tra tỉnh phát động phong trào thi đua. Ảnh: TĐKT.
Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc phải thiết thực, hiệu quả, trên tinh thần tiết kiệm, gắn với các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua phong trào thi đua kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua.
Trong đó, phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành đạt chất lượng, hiệu quả cao, thiết thực, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2018, đặc biệt là kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Tổ chức sinh hoạt, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trình chiếu phim tài liệu, kể chuyện về cuộc đời và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là nội dung liên quan đến các phong trào thi đua ái quốc, các tấm gương anh hùng trong chiến đấu, lao động, sản xuất.
Qua phát động phong trào thi đua, Thanh tra tỉnh đăng ký các hình thức khen thưởng để các tập thể, cá nhân để phấn đấu thực hiện phong trào thi đua trong toàn cơ quan.
                                                                                                            TĐKT

Số lượt người xem: 373 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày