SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
9
0
5
7
8
Tin hoạt động Thứ Ba, 26/06/2018, 08:35

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” năm 2018.

Thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-TTCP ngày 10/4/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”, nhằm ghi nhận, động viên, tôn vinh sự cống hiến của các cá nhân có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp Thanh tra Việt Nam, ngày 08/6/2018, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 155 và 156/TTT-VP gửi đến các Sở, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và Thanh tra các Sở, ngành, Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố rà soát cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị mình để đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” năm 2018.

Về đối tượng xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương bao gồm: Công chức, người lao động công tác tại Thanh tra tỉnh, Thanh tra các S, ngành Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố, với tiêu chuẩnphải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có tổng thời gian công tác trong các cơ quan Thanh tra Nhà nước từ 10 năm trở lên tính đến ngày 23/11/2018.

Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Có thời gian giữ chức vụ ít nhất từ 05 năm trở lên và có ít nhất 04 năm lãnh đạo, chỉ đạo, phụ trách hoặc theo dõi công tác thanh tra;Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Bí thư, Phó bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dânhuyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc, Phó giám đốc Sở và tương đương: Có thời gian giữ chức vụ ít nhất từ 10 năm trở lên và có ít nhất 08 năm chỉ đạo, phụ trách hoặc theo dõi công tác thanh tra. Thời gian giữ chức vụ tính đến ngày 23/11/2018.
Các đối tượng nêu trên chưa được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” hoặc chưa được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” trước đây.
Không xét tặng Kỷ niệm chương đối với các cá nhân đã bị buộc thôi việc hoặc bị tước quân tịch, tước danh hiệu Công an nhân dân, Quân đội nhân dân. Chưa xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân đang trong thời gian xem xét kỷ luật; người đang chịu hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên; người đang bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc bị kết án, đang chấp hành bản án hình sự. Thời gian thi hành kỷ luật, thời gian chấp hành bản án hình sự, bao gồm cả thời gian chưa được xóa kỷ luật hoặc xóa án tích không được tính vào thời gian để xét tặng Kỷ niệm chương.
Các cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” năm 2018 về Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 15 tháng 8 năm 2018 để tổng hợp trình Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét khen thưởng.
                                                                                                TĐKT

Số lượt người xem: 419 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày