SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
4
6
3
2
4
Tin hoạt động Thứ Hai, 28/10/2019, 09:25

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

Thực hiện Kế hoạch số 1802/KH-TTCP ngày 11/10/2019 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 29/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 22/10/2019, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ V, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Mục đích việc tổ chức Hội nghị là nhằm đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước từ năm 2015 đến nay; xác định những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng trong thời gian tới. Biểu dương thành tích các phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các lĩnh vực thuộc ngành Thanh tra, nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay để nhân rộng cho mọi người cùng học tập. Qua đó, khơi dậy và phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tạo tiền đề đổi mới tổ chức, hoạt động thanh tra phù hợp với tình hình mới. Gắn thi đua với xây dựng ngành, cơ quan trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Hội nghị sơ kết của Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu. Ảnh: TĐKT
Việc tổ chức Hội nghị yêu cầu phải được chuẩn bị chu đáo báo cáo đánh giá, biểu dương phong trào thi đua yêu nước của Thanh tra tỉnh, đảm bảo chất lượng, bám sát mục đích, yêu cầu của Hội nghị. Báo cáo phải nêu được những nét mới, sáng tạo, những phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, những mô hình mới góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
Thông qua Hội nghị nhằm rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, đạt được hiệu quả cao trong thời gian tới.
Phát động phong trào hành động cách mạng trong toàn ngành Thanh tra, động viên công chức, người lao động đoàn kết, phấn đấu vượt mọi khó khăn, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày kỷ niệm trong năm 2019 và 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.
Từ nay đến Hội nghị điển hình tiên tiến, Thanh tra tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tập trung tuyên truyền về Đại hội Thi đua, biểu dương ghi nhận những thành quả của phong trào thi đua yêu nước; mở rộng nhiều hình thức tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, tạo không khí sôi nổi, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra (23/11/1945-23/11/2020), kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019 và 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
Phát động đợt thi đua đặc biệt, sôi nổi, sâu rộng, thiết thực, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng bộ máy vững mạnh. Tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” với 4 nội dung “Tinh thần, thái độ làm việc; chuẩn mực giao tiếp, ứng xử; chuẩn mực về đạo đức, lối sống; trang phục của cán bộ, công chức, viên chức ” được Thủ tướng Chính phủ phát động.
Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị nhằm nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
Tiếp tục triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm chấp hành tốt pháp luật và các chính sách về thi đua, khen thưởng. Tích cực nghiên cứu, đóng góp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là đòn bẩy, là động lực mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua. Chú trọng việc phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, được quần chúng, tập thể suy tôn để tôn vinh kịp thời và đề nghị các hình thức khen thưởng phù hợp, xứng đáng, đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng để các điển hình tiêu biểu được lan tỏa thực sự hiệu quả trong cuộc sống.
Hội nghị điển hình tiên tiến của Thanh tra tỉnh dự kiến tổ chức trong quý II/2020.
 
                                                                                                            TĐKT

Số lượt người xem: 543 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày