SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
4
6
3
5
0
Thông báo Thứ Sáu, 08/05/2020, 14:30

Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2020)!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam!
- Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lời của non sông đất nước!
- Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
- Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Số lượt người xem: 95 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày