SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
4
6
2
9
6
Tin chuyên ngành Thứ Sáu, 10/01/2020, 10:00

Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 2258/KH-TTCP ngày 11/12/2019 của Thanh tra Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thanh tra năm 2020, Công văn số 692/TCBTT-ĐT ngày 30/12/2019 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra năm 2020.

Nhằm đáp ứng kịp thời cơ cấu ngạch chức danh công chức ngành Thanh tra theo Đề án vị trí việc làm, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng điều hành hoạt động công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, ngày 06/01/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 04/TTT-VP về việc đăng ký bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra năm 2020.

Theo đó, năm 2020, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức 01 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên cao cấp tại Hà Nội, từ ngày 11/02/2020 đến ngày 06/3/2020, cho công chức đang giữ ngạch thanh tra viên chính có thời gian giữ ngạch thanh tra viên chính và tương đương 04 năm trở lên.
Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính tại Cần Thơ, Khóa 3: Từ ngày 17/3/2020 đến ngày 17/4/2020, Khóa 9: Từ ngày 14/7/2020 đến ngày 14/8/2020, cho công chức đang giữ ngạch thanh tra viên có thời gian giữ ngạch thanh tra viên và tương đương 04 năm trở lên hoặc công chức đang giữ ngạch chuyên viên chính chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính.
Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên tại Cấn Thơ, Khóa 6: Từ ngày 19/5/2020 đến ngày 24/6/2020, cho công chức mới tuyển dụng hoặc mới tiếp nhận về cơ quan Thanh tra chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên.
                                                                                                            TC

 


Số lượt người xem: 406 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày