Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Đóng góp gây quỹ “Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu” năm 2020.

Tin hoạt động
Thứ năm, 02/07/2020, 13:26
Màu chữ Cỡ chữ
Đóng góp gây quỹ “Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu” năm 2020.

Ngày 17 tháng 6 năm 2020, Công đoàn Viên chức tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 10/TB-CĐVC Thông báo phân bổ vé số kiến thiết gây quỹ “Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu” năm 2020.

Để công tác vận động đóng góp gây quỹ “Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu” năm 2020 đạt hiệu quả, Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh đã triển khai Thông báo của Công đoàn Viên chức tỉnh đến từng đoàn viên công đoàn.
Qua đó, đã vận động công chức và người lao động tích cực tham gia mua vé xổ số kiến thiết gây quỹ “Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu” năm 2020 theo số lượng phân bổ. Việc vận động đóng góp trên xuất phát từ tấm lòng tự nguyện, với tinh thần “Vì trẻ em cơ nhở bất hạnh”.

Số lượt xem: 550

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn