Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Đề nghị phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tin chuyên ngành
Thứ năm, 02/07/2020, 16:19
Màu chữ Cỡ chữ
Đề nghị phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra.

Qua rà soát, đối chiếu kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020, nhằm tránh chồng chéo đối tượng thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, ngày 14/02/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 53/TTT-VP báo cáo Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời báo cáo và đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Thanh tra Bộ, Cục thuộc Bộ phối hợp với Sở, ngành của tỉnh Bạc Liêu để thống nhất thời gian công bố quyết định, tiến hành thanh tra, kiểm tra và kết luận thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Số lượt xem: 572

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn