Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null 76 năm truyền thống vẻ vang

Tin chuyên ngành
Thứ hai, 22/11/2021, 15:10
Màu chữ Cỡ chữ
76 năm truyền thống vẻ vang

Cách đây 76 năm, vào ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra Đặc biệt, là tổ chức tiền thân của ngành Thanh tra. Và từ đó, ngày 23/11 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam.