Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng công chức Thanh tra và đăng ký thi nâng ngạch năm 2016

Thông báo
Thứ tư, 27/01/2016, 10:22
Màu chữ Cỡ chữ
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng công chức Thanh tra và đăng ký thi nâng ngạch năm 2016

Để có cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng công chức Thanh tra, cơ cấu các ngạch công chức Thanh tra, quản lý các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch thanh tra viên chính theo Đề án và kế hoạch thi nâng ngạch thanh tra viên chính trong năm 2016 và những năm tiếp theo. Thanh tra tỉnh yêu cầu Thanh tra các Sở, ngành, Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng công chức Thanh tra, kể cả các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và đăng ký dự thi nâng ngạch thanh tra viên chính năm 2016 theo mẫu số 1 và mẫu số 2 (kèm theo sau đây) gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 20 tháng 02 năm 2016 để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ đúng thời gian quy định.

VP
                                                                                                                

 

 

Số lượt xem: 53

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn