Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Công văn số 65/TTT-VP ngày 23/02/2023 của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu về việc chào hàng cạnh tranh may, sắm trang phục ngành Thanh tra tỉnh Bạc Liêu năm 2023

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn