Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Cụm IX tổng kết công tác thi đua năm 2020

Tin chuyên ngành
Thứ hai, 16/11/2020, 19:38
Màu chữ Cỡ chữ
Cụm IX tổng kết công tác thi đua năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-TTCP ngày 08/01/2020 của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch số 01/KH-CTĐ ngày 04/02/2020 phát động phong trào thi đua và Giao ước thi đua năm 2020, ngày 22/10/2020, Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020, phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2021.

Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng (Cụm Trưởng năm 2020) và Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu (Cụm Phó năm 2020) chủ trì Hội nghị. Đến dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo và các phòng thuộc Thanh tra các tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang và Sóc Trăng; Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, phóng viên Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Vietnt

Năm qua, Cụm Thi đua đã tích cực triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 1671/CT-TTCP ngày 04/7/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Qua quán triệt, đã nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức và người lao động của Cụm Thi đua trong công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cùng với cơ quan và ngành Thanh tra thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, các sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt là Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; đối với ngành là Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, phát động phong trào thi đua của Trung ương và địa phương, Cụm Thi đua đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua, đăng ký và giao ước thi đua năm 2020 phù hợp với tình hình, đặc điểm của Cụm.

Cụm Thi đua đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020 chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V. Đồng thời, lập kế hoạch xây dựng và nhân điển hình tiên tiến sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Ngoài ra, Cụm Thi đua còn xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2020).

Cụm Thi đua đã tổ chức đăng ký thi đua năm 2020 cho các tập thể và cá nhân với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Nhân dịp Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V, Cụm Thi đua đã bình xét, đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Cờ Thi đua cho 01 tập thể tiêu biểu xuất sắc và Bằng khen cho 02 tập thể, nhân dịp Hội nghị điển hình tiên tiến (2015-2020), nhiều tập thể, cá nhân của Cụm Thi đua được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, Chánh Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen. Ngoài ra, có nhiều tập thể, cá nhân Cụm Thi đua lập được thành tích xuất sắc, đột xuất được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, Chánh Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen.

Thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, tình hình thực tế và yêu cầu quản lý của địa phương, Cụm Thi đua đã chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020 có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả. Đặc biệt, Cụm Thi đua đã thực hiện hoàn thành đúng tiến độ cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ từ năm 2019 chuyển sang, nhiều cuộc thanh tra đột xuất, tham mưu kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn động, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Năm 2020, Cụm Thi đua đã triển khai và kết thúc 49/49 cuộc thanh tra, trong đó có 12 cuộc thanh tra đột xuất, kết luận 42/49 cuộc, đạt tỷ lệ 85,7%. Qua thanh tra đã phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các hành vi, vi phạm, thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, góp phần giữ gìn trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành chính sách, pháp luật. Phát hiện vi phạm hơn 97.333 triệu đồng và sử dụng sai mục đích và 2.147m2 đất, kiến nghị chấn chỉnh, điều chỉnh, khắc phục, giảm trừ quyết toán, xuất toán, truy thu thế… 79.855 triệu đồng và 2.147m2 đất, kiến nghị thu hồi 17.478 triệu đồng, đã thu hồi tạm giữ được 13.206 triệu đồng, đạt tỷ lệ 76%, trong đó có nhiều đơn vị thu hồi đạt tỷ lệ trên 97%; kiến nghị chấn kiến nghị kiểm điểm 81 tập thể và 490 cá nhân có liên quan, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ 03 vụ.

Cụm Thi đua tích cực đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra từ năm trước chuyển sang, đã thu hồi được 2.367 triệu đồng.

Ngoài ra, Thanh tra các tỉnh còn phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo tình hình thi hành pháp luật về thanh tra năm 2020; báo cáo kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh…

Năm 2020, Thanh tra các tỉnh trong Cụm Thi đua đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch số 1248/KH-TTCP ngày 26/7/2019 của Thanh tra Chính phủ về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 1248/KH-TTCP, Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, tham mưu triển khai Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Quốc hội. Tích cực hướng dẫn, phối hợp với các ngành, các địa phương tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại với công dân, tập trung giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp trên địa bàn.

Trong năm, Cụm Thi đua đã tiếp 250 lượt công dân đến yêu cầu, khiếu nại, tố cáo. Qua tiếp dân, vừa nghe dân phản ảnh vừa tuyên truyền, vận động, giải thích, đối thoại, từ đó có một số trường hợp người dân tự nguyện rút đơn chấm dứt khiếu nại. Tập trung tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, các vụ việc phức tạp, tồn đọng, hạn chế việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết quả đã tham mưu giải quyết được 93/93 vụ việc, đạt tỷ lệ 100%. Tham mưu kiểm tra, rà soát đề xuất hướng giải quyết 65/66 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 363/KH-TTCP, đạt tỷ lệ 98%. Ngoài ra, Thanh tra các tỉnh còn tham mưu kiểm tra, rà soát nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo, thẩm tra, xác minh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thanh tra các tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020; báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, các kỳ họp của Quốc hội.

Thanh tra các tỉnh tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp tổ chức triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định hướng dẫn thi hành, tăng cường triển khai đng bcác gii pp png ngừa tham nhũng.

Thực hiện Quyết định số 312/QĐ-TTCP ngày 04/5/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc phê duyệt “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh năm 2019; Kế hoạch số 616/KH-TTCP ngày 28/4/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 (Chỉ số PACA), Thanh tra các tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, Quyết định thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh, tổ chức tập huấn, hướng dẫn, báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh trên địa bàn báo cáo Thanh tra Chính phủ đúng thời gian quy định.

Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giao dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; tham mưu tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện quy định về tặng quà và nhận quà tặng trên địa bàn tỉnh; báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cho đến nay; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng  phục vụ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp của Quốc hội…

Thông qua các cuộc họp cơ quan, các buổi sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng đơn vị thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở công chức và người lao động cơ quan thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách và tài sản công đã mang lại hiệu quả, tiết kiệm kinh phí, tăng thu nhập cho công chức và người lao động.

Cụm Thi đua quan tâm, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công chức quán triệt và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Quy tắc ứng xử, quy định của ngành, của cơ quan, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, giữ gìn tư cách, tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, chống các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Thường xuyên chỉ đạo triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra

Thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của công chức trong ngành, nhất là hoạt động của các đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực để kịp thời chấn chỉnh, xử lý.

Thực hiện kế hoạch của Thanh tra Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra các tỉnh xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2020. Từ đầu năm đến nay, Cụm Thi đua đã cử 148 lượt công chức đi đào tạo, bồi dưỡng trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Qua công tác đào tạo, bồi dưỡng đã nâng cao trình độ chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần đổi mới tư duy, phong cách, phương pháp và kỹ năng làm việc, phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn các ngạch công chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực.

Thanh tra các tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, tham mưu rà soát chuẩn hóa các thủ tục hành chính, xác định Chỉ số cải cách hành chính, cập nhật, công bố kịp thời và kiểm soát các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hoá. Tích cực tham gia góp ý, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của ngành như: Dự thảo Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 03/2013/TT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ…

Ngoài ra, Thanh tra các tỉnh còn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh; Quyết định quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ngành cấp tỉnh, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện; Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đối thoại trong giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh; Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi phát sinh khiếu nại, tố cáo tập trung đông người trên địa bàn tỉnh hoặc tỉnh khác.

Kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2020, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đạt 960 điểm, Thanh tra tỉnh An Giang đạt 960 điểm, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đạt 950 điểm, Thanh tra tỉnh Cà Mau đạt 940 điểm, Thanh tra tỉnh Hậu Giang đạt 920 điểm và Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đạt 837 điểm. Trong đó, Cụm Thi đua đã bình chọn và đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Thanh tra tỉnh Sóc Trăng, Bằng khen cho Thanh tra tỉnh An Giang.

Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Vietnt.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu, Cụm Trưởng năm 2021, nhận định năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhiều mặt đến kinh tế - xã hội, đến việc triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của ngành Thanh tra. Đồng thời, năm 2020 cũng là năm diễn ra nhiều ngày lễ lớn và sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, đối với ngành Thanh tra là Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V. Do đó, những tháng đầu năm, khối lượng công việc của ngành Thanh tra rất nhiều, trong đó thực hiện theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 chuyển sang, các cuộc thanh tra đột xuất, phát sinh nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, nhạy cảm. Thanh tra các tỉnh trong Cụm Thi đua đã chủ động, tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, công chức và người lao động Cụm Thi đua đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, nhiều thành viên trong Cụm Thi đua thực hiện đạt và vượt các tiêu chí, kế hoạch đề ra, xây dựng cơ quan đoàn kết, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Góp phần cùng với các ngành, các cấp ở mỗi địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua tổ chức và phát động các phong trào thi đua, Thanh tra các tỉnh có điều kiện giao lưu, trao đổi, nghiên cứu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau về công tác chuyên môn và công tác xây dựng ngành.

Nhằm phát huy thành tích đạt được trong năm 2020 và truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Thanh tra, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các ngày lễ lớn trong năm 2021, Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh Miền tây Nam sông Hậu tiếp tục tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước; các Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ, của Thanh tra Chính phủ, của địa phương, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thi đua thực hiện đạt và vượt các tiêu chí thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn năm 2021, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Đặc biệt là bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông qua thực hiện các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện những điển hình tiên tiến, động viên, khuyến khích kịp thời tinh thần lao động, sáng tạo của công chức và người lao động ngành Thanh tra, tăng cường giao lưu, trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm giữa các thành viên trong Cụm Thi đua và ngành Thanh tra. Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng và phát triển ngành Thanh tra Việt Nam vững mạnh.

TC

Số lượt xem: 217

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn