Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Cụm IX tổng kết công tác thi đua năm 2021

Tin chuyên ngành
Thứ sáu, 21/01/2022, 09:03
Màu chữ Cỡ chữ
Cụm IX tổng kết công tác thi đua năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-TTCP ngày 13/01/2021 của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch số 22/KH-CTĐ ngày 22/10/2021 phát động phong trào thi đua năm 2021 và Giao ước thi đua năm 2021 của Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu, ngày 20/12/2021, Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua năm 2021 và triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị điểm cầu Bạc Liêu - Ảnh: HC

Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu Bùi Thanh Nguyên (Cụm Trưởng) và Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang Nguyễn Văn Đức (Cụm phó) chủ trì Hội nghị, dự Hội nghị tại điểm cầu các tỉnh có Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh.

Năm qua, Cụm Thi đua đã tích cực triển khai quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 2100/CT-TTCP ngày 02/12/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025; các Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Qua quán triệt, đã nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức và người lao động của Cụm Thi đua trong công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cùng với cơ quan và ngành Thanh tra thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, các sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; đối với ngành là Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam.

Nhằm triển khai quán triệt và thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, phát động phong trào thi đua của Trung ương và địa phương, Cụm Thi đua đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua, đăng ký và giao ước thi đua năm 2021 phù hợp với tình hình, đặc điểm của Cụm.

Cụm Thi đua đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2021 chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, các sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt là chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; đối với ngành là Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam. Đồng thời, lập kế hoạch xây dựng và nhân điển hình tiên tiến sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Ngoài ra, Cụm Thi đua còn xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm; phát động các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; phong trào thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19; tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2021)

Cụm Thi đua đã tổ chức đăng ký thi đua năm 2021 cho các tập thể và cá nhân với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Qua đó 100% công chức và tập thể đã đăng ký hưởng ứng các phong trào thi đua được các cấp, các ngành phát động. Ngoài ra, có nhiều tập thể, cá nhân Cụm Thi đua lập được thành tích xuất sắc, đột xuất được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, Chánh Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen.

Cụm Thi đua đã thực hiện tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, chấm điểm thi đua tại các thành viên trong Cụm Thi đua. Đồng thời, tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua về Thanh tra Chính phủ đúng thời gian quy định. Ngoài ra, các thành viên Cụm Thi đua còn xây dựng tiêu chí, thang điểm, hướng dẫn và tổ chức chấm điểm thi đua đối với các phòng thuộc Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở, ngành, Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, bình xét và đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ khen thưởng.

Qua phát động và thực hiện các phong trào thi đua, có nhiều tập thể, cá nhân đã đạt nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc được các cấp lãnh đạo ghi nhận và khen thưởng kịp thời.

Cụm thi đua đã thống nhất bình xét và đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Cờ Thi đua cho Thanh tra tỉnh Sóc Trăng, tặng Bằng khen cho Thanh tra tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, bầu Thanh tra tỉnh Kiên Giang làm Cụm Trưởng và Thanh tra tỉnh Cà Mau làm Cụm Phó năm 2022.

Điểm cầu chính Thanh tra Chính phủ - Ảnh: HC

TC

Số lượt xem: 619

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn