Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì xử lý chồng chéo Kế hoạch thanh tra năm 2022

Tin chuyên ngành
Thứ năm, 20/01/2022, 16:49
Màu chữ Cỡ chữ
Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì xử lý chồng chéo Kế hoạch thanh tra năm 2022

Nhằm tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, hỗ trợ cho doanh nghiệp, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (B1) cấp tỉnh, ngày 16/12/2021, Chánh Thanh tra tỉnh Bùi Thanh Nguyên chủ trì cuộc họp xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra năm 2022. Cùng tham dự có đại diện Ban Giám đốc, Chánh Thanh tra và Thủ trưởng cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân và Chánh Thanh tra cấp huyện.

Quang cảnh buổi họp xử lý chồng chéo - Ảnh: TV

Kết quả rà soát kế hoạch thanh tra năm 2022 trên địa bàn tỉnh có 16 Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và 04 huyện chồng chéo đối tượng thanh tra, kiểm tra với 30 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và 53 doanh nghiệp. Qua trao đổi, thảo luận, thống nhất của các đại biểu dự họp, đồng thời rà soát với kế hoạch của Kiểm toán Nhà nước Khu vực V, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và các địa phương căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ quản lý của ngành, địa phương và sự chỉ đạo của Bộ, Ngành Trung ương thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra.

Theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực ở địa phương và theo chỉ đạo của Bộ, Ngành Trung ương, nhất là hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với doanh nghiệp phải được thực hiện thường xuyên để kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của Nhân dân.

Chủ động phối hợp trong công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, phải xác định cụ thể phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Tăng cường phối hợp tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, nhất là đảm bảo việc tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp không quá một lần/năm (trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng); không trùng lắp, chồng chéo và công khai trước cho doanh nghiệp biết, hạn chế tối đa sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Nội dung thanh tra giới hạn trong phạm vi quản lý nhà nước được giao cho cơ quan Thanh tra, không đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra không đúng thẩm quyền, trái với định hướng chương trình thanh tra.

Khi thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, các đơn vị có thể kết hợp với việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại cơ sở kinh doanh hoặc kiểm tra, đánh giá cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, từ đó làm giảm tầng xuất các Đoàn thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, không mở rộng nội dung (ngoài kế hoạch) trừ trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật.

Quá trình thanh tra thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ; hoạt động thanh tra phải đúng thẩm quyền, đúng nội dung kế hoạch đã được phê duyệt và tuân thủ pháp luật; ban hành kết luận đúng thời hạn, kịp thời, đúng quy định; kết luận phải xác định rõ hành vi vi phạm, nguyên nhân, tính chất, mức độ vi phạm, đề xuất biện pháp khắc phục, chấn chỉnh, xử lý đúng pháp luật.

Đảm bảo chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, dư luận quan tâm, vấn đề gây bức xúc trong xã hội, để các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm túc pháp luật, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác thanh tra đảm bảo linh hoạt, sáng tạo, đúng pháp luật, phù hợp với thực tế, thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch. Đổi mới phương thức, cách thức thanh tra đảm bảo khoa học, đúng quy trình, trình tự, thủ tục; yêu cầu đối tượng thanh tra tự kiểm tra, báo cáo, gửi hồ sơ, tài liệu về cơ quan Thanh tra; khi làm việc, trao đổi với đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức có liên quan thông qua hệ thống thông tin trực tuyến, hạn chế tối đa hoạt động thanh tra trực tiếp nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc và bảo vệ bí mật Nhà nước, khi thật sự cần thiết mới trực tiếp kiểm tra, xác minh.

TC

Số lượt xem: 1115

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn