Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Công văn số 190/TCBTT-ĐT ngày 24/4/2020 về tổ chức lớp nghiệp vụ Thanh tra viên chính K03-2020 tại Cần Thơ

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn