Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Tin chuyên ngành
Thứ năm, 02/07/2020, 16:22
Màu chữ Cỡ chữ
Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Ngày 05 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 774/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Theo đó Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và được áp dụng trong toàn ngành Thanh tra.
- Bí mật nhà nước trong hoạt động thanh tra gồm: 03 điểm;
- Bí mật nhà nước trong hoạt động giải quyết tố cáo gồm: 03 điểm;
- Bí mật nhà nước trong hoạt động phòng, chống tham nhũng gồm: 04 điểm.
Chi tiết Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020.

Số lượt xem: 181

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn