Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hướng dẫn đăng ký đề nghị bổ nhiệm thanh tra viên hằng năm

Thông báo
Thứ sáu, 17/02/2017, 07:22
Màu chữ Cỡ chữ
Hướng dẫn đăng ký đề nghị bổ nhiệm thanh tra viên hằng năm

Đối tượng đề nghị bổ nhiệm thanh tra viên: Công chức trong ngành Thanh tra, đang hưởng lương ở ngạch chuyên viên hoặc tương đương, có ít nhất 02 năm làm công tác thanh tra đối với người mới tuyển dụng vào ngành Thanh tra (không kể thời gian tập sự). Trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức công tác ở cơ quan, đơn vị khác chuyển sang cơ quan Thanh tra nhà nước thì phải có thời gian ít nhất 05 năm giữ ngạch công chức tương đương ngạch chuyên viên.

Tiêu chuẩn và điều kiện đề nghị bổ nhiệm thanh tra viên: Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan; Có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; Có khả năng chủ trì thanh tra các vụ việc có quy mô và tính chất phức tạp trung bình; Am hiểu chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; Nắm được nguyên tắc, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội; Am hiểu tình hình kinh tế - xã hội; Nắm được quy trình nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; có khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao; Có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động quản lý ở cấp cơ sở; Hoàn thành tốt các nghĩa vụ, nhiệm vụ của công chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức và các quy định khác của pháp luật; Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên.
Về tiêu chuẩn trình độ đề nghị bổ nhiệm thanh tra viên: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực đang công tác; Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên; Có chứng nhận bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc); Sử dụng thành thạo tin học văn phòng hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng trở lên.
Đối tượng đề nghị bổ nhiệm thanh tra viên chính: Công chức trong ngành Thanh tra, đang hưởng lương ở ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương.
Tiêu chuẩn và điều kiện đề nghị bổ nhiệm thanh tr viên chính: Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan; Có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; Có khả năng chủ trì hoặc tham gia thanh tra các vụ việc có quy mô rộng, tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực; Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước và quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, đề xuất và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra được giao; Nắm vững nguyên tắc, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội; Am hiểu sâu tình hình kinh tế - xã hội; Có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công; có khả năng đảm nhận trách nhiệm là trưởng đoàn, phó trưởng đoàn thanh tra; tổ chức điều hành hướng dẫn thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh tra được giao; Có năng lực phân tích, đánh giá những vấn đề thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực, địa phương; Hoàn thành tốt các nghĩa vụ, nhiệm vụ của công chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức và các quy định khác của pháp luật; Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên.
Tiêu chuẩn trình độ đề nghị bổ nhiệm thanh tra viên chính: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực đang công tác; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên chính; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc); Sử dụng thành thạo tin học văn phòng hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng trở lên.
Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thanh tra viên, thanh tra viên chính gồm có: Văn bản đề nghị bổ nhiệm thanh tra viên, thanh tra viên chính của Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố; Bản khai đề nghị xét bổ nhiệm thanh tra viên; Sơ yếu lý lịch Mẫu 2C-BNV/2008 của Bộ Nội vụ; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ nêu trên; Bản sao Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch lương hiện hưởng; Quyết định chuyển công tác từ cơ quan, đơn vị khác đến.
Hằng năm, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thanh tra viên, thanh tra viên chính gửi về Thanh tra tỉnh Bạc Liêu vào 02 đợt: Đợt một trước ngày 30/3, đợt hai trước ngày 30/9.
                                                                                                TC

Số lượt xem: 68

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn