Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác công chức giai đoạn 2021-2026

Tin hoạt động
Thứ năm, 18/08/2022, 11:11
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác công chức giai đoạn 2021-2026

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ, Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 22/6/2022, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 27/KH-TTT về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức Thanh tra tỉnh giai đoạn 2021-2026.

Theo đó, việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức Thanh tra tỉnh nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ của công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tạo điều kiện cho công chức rèn luyện, trao dồi kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao năng lực công tác thực tiễn, phát huy sở trường về mọi mặt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chủ động trong việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn, tạo nguồn quy hoạch công chức có chất lượng.

Công chức Thanh tra tỉnh phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là bắt buộc, thường xuyên, áp dụng đối với tất cả công chức thuộc danh mục phải chuyển đổi. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải đảm bảo khách quan, công khai minh bạch, khoa học, hợp lý, đúng đối tượng, đúng vị trí, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan.

Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhằm phòng ngừa tham nhũng. Việc luân chuyển công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ.

Việc chuyển đổi vị trí công tác phải bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan.

Việc chuyển đổi vị trí công tác phải được thực hiện theo kế hoạch và được công khai trong cơ quan.

Phải đảm bảo nguyên tắc hoán vị, không ảnh hưởng đến tăng, giảm biên chế của cơ quan, các phòng thuộc Thanh tra tỉnh.

Không được lợi dụng việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức vì mục đích vụ lợi hoặc để trù dập công chức.

Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức làm công tác: Kế toán; công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; tổ chức cán bộ; quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công; trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác; các vị trí công tác của công chức định kỳ chuyển đổi theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Điều 3 Thông tư số 03/2021/TT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ và khoản 1 Mục III Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 03 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng lĩnh vực. Mỗi năm chuyển đổi ít nhất 01 vị trí.

Chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phận này sang bộ phận khác trong cơ quan; giữa các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý. Chuyển đổi vị trí công tác, điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ đối với người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của tỉnh. Việc chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện bằng Quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh.

Trường hợp cơ quan chỉ có một vị trí trong danh mục phải định kỳ chuyển đổi mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù, khác so với các vị trí còn lại của cơ quan thì việc chuyển đổi thực hiện theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật; người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái; phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác.

Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Công chức được chuyển đổi vị trí được hưởng tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có), các khoản bồi dưỡng (nếu có) tại vị trí việc làm mới theo đúng quy định của pháp luật; chấp hành quyết định chuyển đổi vị trí công tác của cơ quan có thẩm quyền.

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 27/KH-TTT ngày 22/11/2021 của Thanh tra tỉnh.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Thanh tra tỉnh đã chuyển đổi được 05 vị trí làm việc của công chức. Tính từ năm 2012 đến nay đã chuyển đổi vị trí làm việc được 13 lượt công chức.

TC

Số lượt xem: 826

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn