Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2022

Tin chuyên ngành
Thứ tư, 11/01/2023, 09:12
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2022

Trong 9 tháng đầu năm, ngành Thanh tra tổ chức 52 cuộc thanh tra tại 61 địa phương, đơn vị (45/61 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đạt 73,8% kế hoạch năm; 06 cuộc thanh tra đột xuất; 01 cuộc thanh tra lại); kết thúc 45 cuộc kết luận 39 cuộc. So với cùng kỳ năm 2021 tăng 15 cuộc.

Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực như: Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài chính; đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm công; thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý trật tự xây dựng; thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng và đấu giá quyền sử dụng phần đất mặt của bãi đổ đất số 1, Phường 5, thành phố Bạc Liêu; công tác mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, phương tiện phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện quy trình, định mức, giá dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán COVID-19; thanh tra Dự án khu tái định cư tập trung và nhà ở xã hội

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm 20.467 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 3.635 triệu đồng, kiến nghị chấn chỉnh, điều chỉnh, nộp hoàn ngân sách 16.832 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 02 tổ chức và 08 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ liên quan đến mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, phương tiện phòng, chống dịch COVID-19 (đã khởi tố). Đã thu hồi (tạm giữ chờ xử lý) 3.458 triệu đồng/3.635 triệu đồng, đạt tỷ lệ 95,1%.

Trong đó: Thanh tra tỉnh tổ chức 08 cuộc thanh tra (2/3 cuộc theo kế hoạch, 05 cuộc đột xuất, 01 cuộc thanh tra lại), kết thúc 07 cuộc, kết luận 02 cuộc; phát hiện vi phạm 19.510 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 2.880 triệu đồng, kiến nghị chấn chỉnh, điều chỉnh, nộp hoàn ngân sách 16.630 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 02 tổ chức và 03 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ liên quan đến mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, phương tiện phòng, chống dịch COVID-19 (đã khởi tố). Đã thu hồi (tạm giữ chờ xử lý) 2.880 triệu đồng/2.880 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100%.

Thanh tra các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh đã tổ chức 476 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.461 tổ chức, cá nhân. So với cùng kỳ năm 2021 tăng 69 cuộc. Phát hiện 358 tổ chức, cá nhân vi phạm. Ban hành 320 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 1.617 triệu đồng, đã thu nộp ngân sách được 1.617 triệu đồng.

Các cơ quan hành chính đã tiếp 1.764 lượt công dân đến yêu cầu, khiếu nại, tố cáo, trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 07 cuộc tiếp 67 lượt công dân, Thủ trưởng các cơ quan hành chính tiếp 124 lượt, còn lại các Sở, Ban, Ngành, các địa phương tiếp 1.573 lượt công dân.

Năm 2021, chuyển sang 09 đơn (08 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo), 9 tháng đầu năm nhận 1.316 đơn, trong đó đủ điều kiện xử lý 874 đơn (328 đơn khiếu nại, 37 đơn tố cáo, 509 đơn kiến nghị, phản ánh).

Thụ lý 180 đơn thuộc thẩm quyền (177 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo), so với cùng kỳ năm 2021 tăng 56 đơn (tăng 59 đơn khiếu nại, giảm 03 đơn tố cáo). Ngành Thanh tra của tỉnh đã tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan hành chính giải quyết được 160/180 đơn (157/177 đơn khiếu nại, 3/3 đơn tố cáo), đạt tỷ lệ 88,9%, trong đó qua đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích có 29 vụ việc đương sự rút đơn chấm dứt khiếu nại. Kết quả giải quyết so với cùng kỳ năm 2021 tăng 85 vụ (tăng 86 vụ khiếu nại, giảm 01 vụ tố cáo).

Trong đó, Thanh tra tỉnh tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết 16/17 vụ việc khiếu nại, đạt tỷ lệ 94,1%, trong đó đương sự rút đơn, chấm dứt khiếu nại 03 vụ. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh còn tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, rà soát được 15/17 vụ việc tồn đọng.

Thanh tra tỉnh tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định hướng dẫn thi hành; thực hin các gii pp png ngừa tham nhũng như: Ci cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kluật hành chính; công khai, minh bch trong hoạt động của cơ quan, tổ chc, đơn v… Các cơ quan hành chính đã tổ chức 114 lớp tuyên truyền, phố biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 5.288 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia.

TC

Số lượt xem: 74

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn