Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Quy định mới hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

Tin hoạt động
Thứ năm, 02/07/2020, 13:29
Màu chữ Cỡ chữ
Quy định mới hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2020/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2020, Kho bạc Nhà nước Bạc Liêu sẽ thực hiện áp dụng các quy định, mẫu biểu tại Thông tư này.

      Kho bạc Nhà nước tỉnh Bạc Liêu hướng dẫn thực hiện theo Thông tư số 19/2020/TT-BTC  Ảnh: TrucNguyen.

Kiểm soát chi KBNN tỉnh Bạc Liêu hướng dẫn đơn vị thực hiện mẫu biểu theo Thông tư số 19/2020/TT-BTC - Ảnh: TrucNguyen.

Số lượt xem: 194

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn