Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

Thông báo
Thứ ba, 31/03/2020, 16:41
Màu chữ Cỡ chữ
Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

Nghị địnhcó hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 3 năm 2020, Kho bạc Nhà nước Bạc Liêu sẽ thực hiện áp dụng các thủ tục, mẫu biểu được quy định tại Nghị định này.

Kiểm soát chi KBNN Bạc Liêu hướng dẫn đơn vị thực hiện mẫu biểu theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP - Ảnh: TrucNguyen.

Qua đó, các đơn vị sử dụng ngân sách nghiên cứu và thực hiện theo Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước, bao gồm: Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thu và hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; lĩnh vực đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

                                                                                                                          TrucNguyen

Số lượt xem: 103

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn