Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Rà soát, điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021

Tin chuyên ngành
Thứ sáu, 01/10/2021, 16:04
Màu chữ Cỡ chữ
Rà soát, điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021

Thời gian qua, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên ảnh hưởng nhiều đến phát triển kinh tế - xã hội, trong đó ngành Thanh tra phải tạm dừng, tạm hoãn hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã tích cực triển khai nhiều văn bản của Đảng và Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Họp rà soát, điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 - Ảnh: HC

Nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành Kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được phê duyệt, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 1785/TTCP-KHTH ngày 06/10/2021, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Giám đốc Sở, Thủ trưởng Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo Thanh tra Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Thanh tra huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Rà soát, điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 nhằm hạn chế, giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa thật sự cần thiết, không thanh tra ngoài kế hoạch, kể cả thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; chuyển phương pháp tiền kiểm tra sang hậu kiểm tra. Đối với những cuộc thanh tra, kiểm tra đã kết thúc trực tiếp thì khẩn trương hoàn thành kết luận, đề xuất hướng xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật.

Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra phải linh hoạt, sáng tạo, đúng pháp luật, phù hợp với thực tế và thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19, nghiên cứu đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra, kiểm tra theo hướng: Yêu cầu đối tượng thanh tra, kiểm tra tự kiểm tra, báo cáo, gửi hồ sơ, tài liệu về cơ quan Thanh tra; khi làm việc, trao đổi với đối tượng thanh tra, kiểm tra, cơ quan, tổ chức có liên quan thì thực hiện qua hệ thống thông tin trực tuyến, hạn chế tối đa hoạt động thanh tra, kiểm tra trực tiếp, nhất là địa bàn, đơn vị đang tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; khi thật sự cần thiết mới thanh tra, kiểm tra, xác minh trực tiếp.

TC

Số lượt xem: 256

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn