Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tổng kết công tác thanh tra năm 2020

Tin chuyên ngành
Thứ hai, 25/01/2021, 17:04
Màu chữ Cỡ chữ
Tổng kết công tác thanh tra năm 2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 30/12/2020, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng; Ban Pháp chế, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, thanh tra viên, chuyên viên thuộc Thanh tra tỉnh; Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố; phóng viên Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Quanh cảnh Hội nghị. Ảnh: Vietnt.

Năm qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, nhất là tiến độ triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch, được sự quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo thường xuyên của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; công chức và người lao động ngành Thanh tra của tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu, chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ cơ bản đúng tiến độ kế hoạch đề ra, phấn đấu thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong công tác thanh tra đã chủ động triển khai các cuộc thanh tra đúng nội dung, yêu cầu và định hướng, kế hoạch đã được phê duyệt. Qua thanh tra đã phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm kịp thời, đúng quy định pháp luật. Đồng thời, công tác đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra và xử lý thu hồi tài sản vi phạm được quan tâm thực hiện, góp phần chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành chính sách, pháp luật.

Ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng thời phối hợp với các cơ quan, các địa phương khắc phục, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường, ngành Thanh tra của tỉnh đã tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp nhiều giải pháp và tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nên công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có những chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc khiếu nại của công dân, nhất là đơn, thư khiếu nại mới phát sinh được giải quyết kịp thời. Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Công tác phòng, chống tham nhũng được tăng cường, các ngành, các cấp quan tâm triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa. Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng ở các cơ quan, địa phương, đơn vị.

Năm 2020, ngành Thanh tra của tỉnh đã tổ chức triển khai 78 cuộc thanh tra tại 164 địa phương, cơ quan, đơn vị (70/70 cuộc theo kế hoạch, 08 cuộc thanh tra đột xuất), giảm 27 cuộc so với năm 2019. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực như: Thanh tra công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, mua sắm công; thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai; thanh tra chuyên đề việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu mua thuốc chữa bệnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Qua thanh tra đã phát hiện 99 địa phương, đơn vị vi phạm với số tiền 91.666 triệu đồng và 17.663m2 đất, trong đó kiến nghị thu hồi 18.886 triệu đồng, kiến nghị chấn chỉnh, điều chỉnh, khắc phục 72.780 triệu đồng và 17.663m2 đất; đã thu hồi 9.203/18.886 triệu đồng, đạt tỷ lệ 48,7%; kiến nghị kiểm điểm có hình thức xử lý 12 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 37 tập thể và 99 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ 04 vụ.

Thanh tra các sở, ngành và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trực thuộc Sở đã tổ chức 558 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 4.877 tổ chức, cá nhân; phát hiện 623 tổ chức, cá nhân vi phạm; ban hành 522 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 4.189 triệu đồng; đã thu và nộp ngân sách được 4.016 triệu đồng, đạt tỷ lệ 95,9%; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ có dấu hiệu bán hàng giả.

Các cơ quan hành chính đã tiếp 4.391 lượt công dân đến yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, so với năm 2019 tăng 938 lượt; nhận và xử lý 1.862 đơn, trong đó, năm 2019 chuyển sang 25 đơn khiếu nại.

Thụ lý 291 đơn (khiếu nại 255 đơn, tố cáo 36 đơn) thuộc thẩm quyền, so với năm 2019 giảm 162 đơn (khiếu nại giảm 280 đơn, tố cáo tăng 18 đơn). Các cơ quan hành chính của tỉnh đã giải quyết được 269/291 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 92,4% (khiếu nại 239/255 đơn, tố cáo 30/36 đơn). Ban hành 195 quyết định giải quyết khiếu nại, tuyên truyền, vận động, giải thích người dân tự nguyện rút 44 đơn chấm dứt khiếu nại.

Năm 2020, ngành Thanh tra tích cực tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng. Trong đó, Thanh tra tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp tổ chức triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các nghị định hướng dẫn thi hành; ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được năm qua của ngành Thanh tra. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, ngành Thanh tra tập trung tổ chức triển khai và thực hiện tốt kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được phê duyệt, chủ động nắm tình hình, thu thập thông tin để phục vụ công tác thanh tra đột xuất khi xét thấy cần thiết nhằm phát hiện kịp thời, ngăn ngừa, chấn chỉnh, xử lý những sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

Tập trung công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, ngân sách, mua sắm công, thực hiện chính sách xã hội… thanh tra những lĩnh vực mà xã hội quan tâm, bức xúc.

Qua công tác thanh tra, phát hiện những bất cập, sơ hở trong các thể chế, chính sách, để phản ánh, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhằm loại trừ việc lợi dụng những hạn chế, sơ hở để trục lợi, tiêu cực, tham nhũng, đặc biệt là “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây khó khăn khi giải quyết công việc đối với người dân và doanh nghiệp.

Hoạt động thanh tra phải nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng; bảo vệ hoạt động đúng đắn, bình thường của bộ máy Nhà nước, góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính; lành mạnh hoá các quan hệ xã hội thông qua việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Vietnt.

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện có hiệu quả và quyết liệt các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, kiên quyết thu hồi tài sản vi phạm kịp thời, đạt chỉ tiêu.

Quá trình thanh tra cần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Xử lý kịp thời các trường hợp chồng chéo nội dung, đối tượng thanh tra, nhất là việc thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, giảm chi phí cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)  và Chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật cấp tỉnh (B1).

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, vụ lợi; Xây dựng nền công vụ hiệu quả, minh bạch, phục vụ Nhân dân và xã hội, với đội ngũ cán bộ, công chức trung thực, công tâm, liêm khiết, tận tuỵ, chuyên nghiệp; Chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, trật tự và thứ bậc hành chính, quy tắc ứng xử, xây dựng và phát triển các chuẩn mực về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 23/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, sức chiến đấu và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Hoạt động thanh tra phải góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và bộ máy chính quyền.

Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, công bằng, minh bạch, nhằm thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật  nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức và Nhân dân; giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới.

Chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác đối thoại, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở. Tích cực tham mưu cho cơ quan quản lý nhà nước giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Thống kê, kiểm tra, rà soát các vụ việc đông người, phức tạp, tồn đọng kéo dài, chủ động phối hợp với các ngành chức năng, tham mưu, đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, nhằm ổn định tình hình, không phát sinh điểm nóng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ tốt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phục vụ tốt công công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, tổ chức, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, phải đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Quan tâm công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, tác phong khoa học, chuyên nghiệp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, Quy tắc ứng xử.

Cán bộ thanh tra phải là lực lượng trung thành, tận tuỵ, gương mẫu, liêm khiết, đặc biệt là triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.

Cùng với đẩy mạnh xây dựng ngành Thanh tra ngày càng chuyên nghiệp, cần thường xuyên nâng cao đạo đức nghề nghiệp đội ngũ cán bộ thanh tra, tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương tư khóa XII; tập trung công tác xây dựng Đảng, gắn với đổi mới, sắp xếp, kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc khoa học để nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của ngành.       

TC

Số lượt xem: 102

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn