Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tổng kết công tác thanh tra năm 2022

Tin chuyên ngành
Thứ tư, 11/01/2023, 10:13
Màu chữ Cỡ chữ
Tổng kết công tác thanh tra năm 2022

Được sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 30/12/2022, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2022, triển khai chương trình, nhiệm vụ năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều đến dự và chỉ đạo Hội nghị; Chánh Thanh tra tỉnh Bùi Thanh Nguyên chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Thiều – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Ảnh: TC

Đến dự Hội nghị còn có Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, công chức thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố; phóng viên Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh dự và đưa tin.

Đầu năm, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, nhưng công chức và người lao động ngành Thanh tra của tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu, chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ cơ bản đúng tiến độ kế hoạch đề ra, phấn đấu thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, góp phần cùng với các cấp, các ngành thực hiện yêu cầu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, trong năm, tỉnh đã tổ chức thanh tra đột xuất công tác mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, phương tiện phòng, chống dịch và thực hiện quy trình, định mức, giá dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 kết thúc, kết luận và báo cáo về Thanh tra Chính phủ đúng thời gian quy định.

Trong công tác thanh tra đã chủ động triển khai các cuộc thanh tra đúng nội dung, yêu cầu và định hướng, kế hoạch đã được phê duyệt. Qua thanh tra đã phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm kịp thời, đúng quy định pháp luật. Đồng thời, công tác đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra và xử lý thu hồi tài sản vi phạm được quan tâm, góp phần chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành chính sách, pháp luật.

Ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng thời phối hợp với các cơ quan, các địa phương khắc phục, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường, ngành Thanh tra đã tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp nhiều giải pháp và tăng cường chỉ đạo, đôn đốc; nhiều vụ việc khiếu nại của công dân, nhất là đơn, thư khiếu nại mới phát sinh được giải quyết kịp thời. Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Công tác phòng, chống tham nhũng được tăng cường, các ngành, các cấp quan tâm triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa. Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, Ngành và địa phương xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng ở các cơ quan, địa phương, đơn vị, đặc biệt là tiếp tục triển khai thực hiện quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Năm 2022, ngành Thanh tra tổ chức 71 cuộc thanh tra hành chính tại 80 địa phương, đơn vị (62/62 cuộc thanh tra theo kế hoạch; 07 cuộc thanh tra đột xuất; 02 cuộc thanh tra lại), 541 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 1.820 tổ chức, cá nhân.

Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực như: Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm công; thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý trật tự xây dựng; thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng và đấu giá quyền sử dụng phần đất mặt; công tác mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, phương tiện phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện quy trình, định mức, giá dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán COVID-19; thanh tra Dự án khu tái định cư tập trung và nhà ở xã hội…

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm 24.005 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 5.500 triệu đồng, kiến nghị chấn chỉnh, điều chỉnh, nộp hoàn ngân sách 18.505 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 02 tổ chức và 08 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra và đã khởi tố 02 vụ. Đã thu hồi (tạm giữ chờ xử lý) 4.589 triệu đồng/5.500 triệu đồng, đạt tỷ lệ 83,4%. Thanh tra chuyên ngành đã phát hiện 402 tổ chức, cá nhân vi phạm; ban hành 367 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 2.120 triệu đồng, đã thu nộp ngân sách được 1.958 triệu đồng.

Trong đó:

- Thanh tra tỉnh tổ chức 10 cuộc thanh tra hành chính (3/3 cuộc theo kế hoạch, 05 cuộc đột xuất, 02 cuộc thanh tra lại), kết thúc 07 cuộc, kết luận 03 cuộc; phát hiện vi phạm 21.751 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 3.511 triệu đồng, kiến nghị chấn chỉnh, điều chỉnh, nộp hoàn ngân sách 18.240 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 02 tổ chức và 03 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra và đã khởi tố 02 vụ (nêu trên). Đã thu hồi (tạm giữ chờ xử lý) 3.511 triệu đồng/3.511 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100%.

Tham mưu cho Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo năm 2022 và tổng kết 06 năm công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Thanh tra Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh đã tổ chức 29 cuộc thanh tra hành chính (27/27 cuộc theo kế hoạch, 02 cuộc đột xuất)541 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 1.820 tổ chức, cá nhân; phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi và đã thu hồi 03 triệu đồng; phát hiện 402 tổ chức, cá nhân vi phạm; ban hành 367 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 2.120 triệu đồng, đã thu nộp ngân sách được 1.958 triệu đồng.

Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: TC

- Thanh tra huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức 32/32 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch, kết thúc 32 cuộc, kết luận 30 cuộc; phát hiện vi phạm 2.251 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 1.986 triệu đồng, kiến nghị chấn chỉnh, điều chỉnh 265 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 05 cá nhân. Đã thu hồi (tạm giữ chờ xử lý) 1.075 triệu đồng/1.986 triệu đồng, đạt tỷ lệ 54,1%.

Các cơ quan hành chính đã tiếp 2.370 lượt công dân đến yêu cầu, khiếu nại, tố cáo, so với năm 2021 tăng 325 lượt công dân; trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 13 cuộc với 108 lượt công dân, Thanh tra tỉnh tiếp 48 lượt công dân, thủ trưởng các cơ quan hành chính tiếp 186 lượt công dân, còn lại các Sở, Ban, Ngành, Ban tiếp công dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tiếp 2.028 lượt công dân.

Nhận 1.877 đơn, trong đó đủ điều kiện xử lý 1.012 đơn (khiếu nại 341 đơn, tố cáo 49 đơn, kiến nghị, phản ánh 622 đơn), so với năm 2021 tăng 13 đơn, trong đó năm trước chuyển sang 09 đơn (khiếu nại 08 đơn, tố cáo 01 đơn).

Thụ lý 277 đơn thuộc thẩm quyền (khiếu nại 270 đơn, tố cáo 07 đơn), tăng 111 đơn so với năm 2021. Ngành Thanh tra đã tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp giải quyết được 252/277 vụ việc (khiếu nại 246/270 vụ, tố cáo 6/7 vụ), đạt tỷ lệ 91%; trong đó qua đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích có 45 vụ việc đương sự rút đơn chấm dứt khiếu nại.

Trong đó:

- Thanh tra tỉnh tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết được 28/28 đơn khiếu nại, đạt tỷ lệ 100%, so với năm 2021 tăng 12 vụ, trong đó đương sự rút đơn, chấm dứt khiếu nại 10 vụ. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh còn tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, rà soát được 35/39 vụ việc tồn đọng. Còn lại 16 đơn khiếu nại và 01 đơn tố cáo trong thời hạn giải quyết (Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mới giao đầu tháng 12/2022).

Thanh tra tỉnh phối hợp với các Sở, Ngành, địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ; báo cáo tình hình thi hành pháp luật về khiếu nại trên địa bàn tỉnh năm 2022; báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ và Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội; báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ các kỳ họp Quốc hội, kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh…

- Thanh tra Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh tham mưu giải quyết 35/37 vụ việc (34/35 đơn khiếu nại, 1/1 đơn tố cáo), trong đó đương sự rút đơn, chấm dứt khiếu nại 08 vụ.

- Thanh tra huyện, thị xã, thành phố tham mưu giải quyết 189/195 vụ việc (184/190 đơn khiếu nại, 5/5 đơn tố cáo), trong đó đương sự rút đơn, chấm dứt khiếu nại 27 vụ.

Thanh tra tỉnh tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp tổ chức triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định hướng dẫn thi hành; triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: Cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị… Năm 2022, các cơ quan hành chính đã tổ chức 351 lớp tuyên truyền, phố biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 34.076 lượt cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh cả nhiệm kỳ (2021-2026); Quyết định phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022; các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, kê khai tài sản, thu nhập; báo cáo và hoàn thiện hồ sơ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; báo cáo tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh giai đoạn 2016-2019; báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giai đoạn 2017-2021; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2013-2022); báo cáo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng các giai đoạn và năm 2022 phục vụ các kỳ họp của Quốc hội, kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phục vụ Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổ chức xác minh tài sản, thu nhập của 10 của người có chức vụ, quyền hạn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngành Thanh tra của tỉnh quan tâm và thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công chức và người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương tư khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Quy tắc ứng xử, quy định của ngành, kỷ luật, kỷ cương hành chính, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, giữ gìn tư cách, tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, chống các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy tinh thần thi đua lao động, sáng tạo của công chức và người lao động.

Đặc biệt là Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra, Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”, Thông tư số 01/2021/TT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 23/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022, ngành Thanh tra đã cử 89 lượt công chức đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ (trong đó bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính 27 lượt, thanh tra viên 10 lượt). Đặc biệt, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với các Cục, Vụ thuộc Thanh tra Chính phủ mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho gần 500 cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

TC

Số lượt xem: 124

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn