Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tổng kết phong trào thi đua 2015 - 2020

Tin hoạt động
Thứ năm, 30/07/2020, 15:52
Màu chữ Cỡ chữ
Tổng kết phong trào thi đua 2015 - 2020

Thực hiện Kế hoạch số 1802/KH-TTCP ngày 11/10/2019 của Thanh tra Chính phủ về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 29/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ V, ngày 24/7/2020, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến để tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.

Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: TV

Chánh Thanh tra tỉnh Hồ Hữu Lượng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, cùng toàn thể công chức và người lao động Thanh tra tỉnh.
Trong 5 năm qua, Thanh tra tỉnh triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, Kế hoạch về phát động phong trào thi đua của Thanh tra Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Cụm, Khối thi đua để công chức và người lao động quán triệt và thực hiện.
Hằng năm, ngoài xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua thường xuyên, kế hoạch nhân điển hình tiên tiến, Thanh tra tỉnh còn xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua ngắn hạn, nước rút, thi đua chuyên đề lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của ngành Thanh tra, gắn nội dung phong trào thi đua với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng thời, Thanh tra tỉnh tích cực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua của tỉnh và Cụm trưởng Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu, xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua của Khối, Cụm Thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua, sơ kết, tổng kết, bình xét đề nghị thi đua, khen thưởng kịp thời. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh còn thành lập Khối Thi đua, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Khối Thi đua các phòng thuộc Thanh tra tỉnh.
Hằng năm, tổ chức Hội nghị công chức và người lao động, tiến hành tổng kết và phát động phong trào thi đua. Qua đó, đánh giá kết quả thực hiện và đề nghị cấp thẩm quyền khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua. Đồng thời, xây dựng, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến. Các phong trào thi đua yêu nước đã được toàn thể công chức và người lao động tích cực hưởng ứng, tạo khí thế sôi nổi trong công tác, đem lại những kết quả lớn, những dấu ấn quan trọng trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 của cơ quan.
Thực hiện sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, điều hành của tỉnh và của ngành Thanh tra. Đồng thời, hướng dẫn Thanh tra Sở, ngành, Thanh tra huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra; chủ trì phối hợp xử lý tránh chồng chéo kế hoạch thanh tra trên địa bàn tỉnh, nhất là thanh tra đối với doanh nghiệp. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh phối hợp xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra của Bộ, ngành Trung ương trên địa bàn tỉnh.
05 năm qua, Thanh tra tỉnh đã triển khai 45/39 cuộc thanh tra, đạt tỷ lệ 115,4% (trong đó có 30/30 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch; 06 cuộc thanh tra hành chính đột xuất; 9/9 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng).
Nội dung thanh tra hành chính tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm công; quy hoạch, quản lý, sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ ngân sách; quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất; quản lý, sử dụng quỹ vì người nghèo, quỹ an sinh xã hội, đào tạo nghề; thanh tra chuyên đề diện rộng theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ;thanh tra chuyên đề việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu mua thuốc chữa bệnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh…
Kết quả thanh tra đã phát hiện 152 địa phương, đơn vị vi phạm với số tiền 190.887 triệu đồng. Kiến nghị thu hồi 26.297 triệu đồng; kiến nghị khắc phục, chấn chỉnh, giảm trừ thanh toán, quyết toán, truy thu thuế… 164.590 triệu đồng; đã thu hồi nộp ngân sách được 20.098 triệu đồng, đạt tỷ lệ 76,4%; kiến nghị xử lý hành chính 15 tập thể, 43 cá nhân; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 78 tập thể, 157 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ 04 vụ.
Quá trình hoạt động thanh tra, công chức Thanh tra tỉnh có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt là tham mưu tạm giữ, ngăn chặn kịp thời các khoản tài sản bị vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra. Qua thanh tra đã kịp thời phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh và xử lý các vi phạm pháp luật, ngăn ngừa, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; phát hiện nhân rộng mô hình mới, có hiệu quả; phòng ngừa vi phạm pháp luật, chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội, góp phần giữ gìn trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành chính sách, pháp luật.
Trong 05 năm, Thanh tra tỉnh đã tiếp 684 lượt công dân đến yêu cầu, khiếu nại, tố cáo. Ngoài phân công công chức tiếp công dân thường xuyên, Chánh Thanh tra còn tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 hằng tháng;  Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh tham gia tiếp công dân cùng với Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tích cực tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết 208/209 vụ việc, đạt tỷ lệ 99,5% (205/206 vụ khiếu nại, 3/3 vụ tố cáo), trong đó qua tuyên truyền, vận động, giải thích đương sự rút 38 đơn chấm dứt khiếu nại. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương kiểm tra, rà soát, đề xuất giải quyết 39/43 vụ khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.
Hầu hết những vụ việc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao thụ lý đều có tình tiết phức tạp, kéo dài. Công chức Thanh tra tỉnh đã có nhiều sang kiến, giải pháp hiệu quả, tích cực, chú trọng tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc, những vụ việc đông người, phức tạp, tồn đọng gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động, giải thích nên có nhiều vụ việc đương sự rút đơn, chấm dứt khiếu nại. Đến nay, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định và có xu hướng giảm, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Thanh tra tỉnh đã tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triền khai, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thành công Hội nghị triển khai quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phù về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.
Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng như: Công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, cải cách hành chính, xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chuyển đổi vị trí công tác, minh bạch tải sản, thu nhập, thực hiện Quy tắc ứng xử...
Thông qua các cuộc họp cơ quan, các buổi sinh hoạt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên giáo dục, nhắc nhở công chức và người lao động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động, tài sản công, tiết kiệm kinh phí hoạt động, chi thu nhập tăng thêm cho công chức và người lao động. Thực hiện quy chế dân chủ, công khai các hoạt động của cơ quan theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là công tác quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động, đầu tư xây dựng, mua sắm công.
Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của công chức, nhất là hoạt động của các đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, để kịp thời chấn chỉnh, xử lý.
Thường xuyên tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở công chức và người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương tư khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Quy tắc ứng xử, quy định của ngành, kỷ luật, kỷ cương hành chính, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, giữ gìn tư cách, tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, chống các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy tinh thần thi đua lao động, sáng tạo của công chức và người lao động.
Chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn trực thuộc được quy định rõ ràng, bao quát, cơ cấu tổ chức được củng cố và kiện toàn đảm bảo tinh gọn, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tham mưu xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh.
Việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức chặt chẽ, hợp lý, hiệu quả, đúng trình độ, cơ cấu ngạch công chức và Đề án vị trí việc làm, phát huy năng lực, sở trường của công chức; quan tâm và thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nhằm rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; giải quyết quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với công chức và người lao động.
Tiêu chuẩn, chất lượng công chức đảm bảo theo quy định, 100% công chức có trình độ đại học, trên đại học phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, hầu hết công chức đều được đào tạo, bồi dưỡng kịp thời, đầy đủ về tiêu chuẩn chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước. Từ năm 2015 đến nay đã cử 107 lượt công chức đi đào tạo sau đại học, lý luận chính trị, bồi dưỡng quản lý nhà nước, nghiệp vụ thanh tra… Đặc biệt, đối với các chức danh lãnh đạo cấp phòng đều được đào tạo, bồi dưỡng đủ tiêu chuẩn trước khi bổ nhiệm.
Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chuyển ngạch, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại, chuyển đổi vị trí công tác… đảm bảo đúng quy trình, đúng quy định, đúng thẩm quyền, trách nhiệm.
Vận động công chức và người lao động tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ an sinh xã hội, Quỹ Người cao tuổi, Quỹ mái ấm công đoàn, ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, Quỹ bảo trợ trẻ em, xây dựng nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết… và hỗ trợ 05 hộ thương binh, giúp đỡ 15 hộ nghèo… với số tiền trên 260 triệu đồng.

Trao thưởng - Ảnh: TV

Qua 5 năm phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh được tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng như: 01 cá nhân Huân chương Lao động hạng Ba; 01 tập thể Cờ Thi đua của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 21 lượt tập thể lao động xuất sắc; 02 lượt tập thể lao động tiên tiến; 32 lượt cá nhân chiến sĩ thi đua cơ sở; 123 lượt cá nhân lao động tiên tiến; 04 tập thể và 01 cá nhân Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 04 lượt tập thể và 08 lượt cá nhân Bằng khen Tổng Thanh tra Chính phủ; 07 lượt tập thể và 19 lượt cá nhân Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 13 lượt tập thể và 123 lượt cá nhân Giấy khen của Chánh Thanh tra; 05 cá nhân được Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”.

TĐKT

Số lượt xem: 244

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn