Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thanh tra tỉnh giúp đỡ hộ thương binh 2/4 trong 6 tháng đầu năm 2021

Tin hoạt động
Thứ tư, 12/05/2021, 15:08
Màu chữ Cỡ chữ
Thanh tra tỉnh giúp đỡ hộ thương binh 2/4 trong 6 tháng đầu năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 756/UBND-KGVX ngày 05 tháng 3 năm 2021 về việc hỗ trợ thương binh 1/4 và 2/4 có mức sống trung bình đang gặp khó khăn năm 2021. Ngày 25 tháng 3 năm 2021 Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi ban hành Công văn số 801/UBND-VX về việc đề nghị hỗ trợ thương binh 1/4 và 2/4 có mức sống trung bình đang gặp khó khăn năm 2021. Trong đó, thông báo cho Thanh tra tỉnh và Sở Tư pháp phối hợp giúp đỡ 01 thương binh 2/4.

Tổ giúp đỡ hộ thương binh của Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi tiến hành khảo sát thực trạng, trao đổi và thống nhất phương án giúp đỡ đối với hộ thương binh là hỗ trợ thành 2 đợt trong năm, mỗi đợt hỗ trợ 6 tháng tương ứng với 6 triệu đồng để hộ có vốn để chăn nuôi nhỏ lẻ.

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Thanh tra tỉnh đã tiến hành giúp đỡ thương binh 2/4, hộ ông Trần Văn Có, ấp Chắc Đốt, xã Châu Hưng A trong 06 tháng đầu năm với số tiền 6 triệu đồng.

Số tiền giúp đỡ trên xuất phát từ tấm lòng tri ân, đền ơn đáp nghĩa, tự nguyện đóng góp tích cực của mỗi cán bộ, công chức và người lao động Thanh tra tỉnh Bạc Liêu.

Trangtrp

Số lượt xem: 86

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn