Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thanh tra tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch

Thông báo
Thứ sáu, 26/11/2021, 14:41
Màu chữ Cỡ chữ
Thanh tra tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch

Thực hiện Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời các biện pháp hành chính Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Quyết định 498/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cập nhật, công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và áp dụng bổ sung Quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trong bối cảnh dch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao liên tục trong nhiều ngày.

Ngày 22/11/2021, Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo công chức, người lao động thường xuyên cập nhật, triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 và Quyết định 498/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Công chức và người lao động Thanh tra tỉnh phải gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, chấp hành và thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, nơi công cộng; chấp hành nghiêm túc việc không ra đường, không tự ý ra khỏi địa bàn tỉnh, không đến nơi đông người, không dự các đám, tiệc dưới mọi hình thức (trừ trường hợp trong phạm vi gia đình và trong từng thời điểm không được tập trung trên 10 người); tự giác chấp hành và vận động người thân chấp hành tốt các yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, nhất là việc tham gia lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 khi có yêu cầu và luôn thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K.

Đồng thời, khi bản thân hoặc người thân trong gia đình có biểu hiện bất thường về sức khỏe hoặc khi có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm, nghi F1 thì phải liên hệ với cơ quan y tế địa phương và báo cáo với Trưởng phòng; Trưởng phòng tổng hợp báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh.

Cơ quan xem xét xử lý kỷ luật các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch hoặc bị xử phạt hành chính liên quan đến công tác phòng, chống dịch. Trưởng phòng, Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra tỉnh nếu để công chức và người lao động thuộc phòng vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 do không triển khai quán triệt và thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

TC

Số lượt xem: 77

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn