Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thi đua trong hoạt động thanh tra

Tin hoạt động
Thứ sáu, 21/01/2022, 09:32
Màu chữ Cỡ chữ
Thi đua trong hoạt động thanh tra

Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng, năm qua, Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu đã tích cực xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua yêu nước bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương, phù hợp với đặc điểm, tình hình khu vực. Đặc biệt là tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, sự kiện trọng đại của đất nước, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ngành là kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam.