Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Vận động đóng góp quỹ “Mái ấm công đoàn và trợ vốn cho công nhân viên chức lao động nghèo” tỉnh Bạc Liêu năm 2020.

Tin hoạt động
Thứ năm, 02/07/2020, 11:55
Màu chữ Cỡ chữ
Vận động đóng góp quỹ “Mái ấm công đoàn và trợ vốn cho công nhân viên chức lao động nghèo” tỉnh Bạc Liêu năm 2020.

Ngày 28 tháng 4 năm 2020, Công đoàn Viên chức tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 05/TB-CĐVC Thông báo về việc vận động và đóng góp quỹ Mái ấm công đoàn năm 2020.
Để công tác vận động đóng góp quỹ Mái ấm công đoàn năm 2020 đạt hiệu quả, Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh đã triển khai Thông báo của Công đoàn Viên chức tỉnh đến từng đoàn viên công đoàn Thanh tra tỉnh.

Qua đó, đã vận động đóng góp quỹ Mái ấm Công đoàn và trợ vốn cho Công nhân viên chức lao động nghèo năm 2020 với số tiền 5.400.000 đồng. Việc vận động đóng góp Quỹ trên đã góp phần hỗ trợ vốn để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2020, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà “Mái ấm công đoàn”, thăm hỏi đoàn viên công đoàn gặp khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ đoàn viên công đoàn nhân các ngày lễ, tết…
                          

Số lượt xem: 111

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn