Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Quá trình hình thành và phát triển
Quá trình hình thành và phát triển
02/07/2020 04:51
Màu chữ Cỡ chữ
Quá trình hình thành và phát triển

Thành lập Thanh tra tỉnh Bạc Liêu

Ngày 01 tháng 01 năm 1997, khi chia tách tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu được thành lập theo Quyết định số 21-QĐ/UB ngày 01 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh Bạc Liêu, với cơ cấu tổ chức ngành Thanh tra Bạc Liêu gồm: Thanh tra tỉnh có 03 phòng, 04 thanh tra cấp huyện, 12 thanh tra sở, với điều kiện cơ sở vật chất lúc đầu gặp nhiều khó khăn.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Thanh tra Bạc Liêu từng bước được củng cố, kiện toàn và phát triển, nhất là công tác xây dựng hệ thống tổ chức, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, chuẩn hóa cán bộ, đã tạo những chuyển biến lớn về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ toàn ngành. Đến nay, cơ cấu tổ chức ngành Thanh tra Bạc Liêu gồm có: Thanh tra tỉnh với 06 phòng, 07 thanh tra cấp huyện, 17 thanh tra sở, ngành, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc từng bước được trang bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Ban Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Bạc Liêu qua các thời kỳ

Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu

1)      Đ/c Trần Minh Tạo (giai đoạn 1997-2000)

2)      Đ/c Lê Hùng (giai đoạn 2000-2004)

3)      Đ/c Đặng Xuân Tính (giai đoạn 2004-2010)

4)      Đ/c Võ Minh Lương (giai đoạn 2010 – 2016)

5)      Đ/c Hồ Hữu Lượng (giai đoạn 2016 – nay)

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu

1)      Đ/c Lê Trung Dũng (năm 1997)

2)      Đ/c Đặng Xuân Tính (giai đoạn 1997-2004)

3)      Đ/c Lê Hải Lâm (giai đoạn 2006-2010)

4)      Đ/c Trịnh Thanh Tú (giai đoạn 2001-2013)

5)      Đ/c Trần Thanh Bửu (giai đoạn 2010-2016)

6)      Đ/c Trần Thanh Lâm (giai đoạn 2013-2014)

7)      Đ/c Trương Chí Dũng (giai đoạn 2013-2016)

8)      Đ/c Huỳnh Minh Ứng (giai đoạn 2016- nay)

9)      Đ/c Lê Quốc Minh (giai đoạn 2017 – nay)

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn