Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông báo
Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2020)! (02/07/2020 09:27)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!

Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. (31/03/2020 09:41)
Icon Image

Ngày 12 tháng 3 năm 2020, Kho bạc Nhà nước Bạc Liêu ban hành Công văn số 1075/KBBL-KSC về việc thông báo thời hạn thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn