Thống kê tin bài
Có 0 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/06/2023 ĐẾN NGÀY 30/06/2023
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
Có 0 kết quả
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn