Thống kê tin bài
Có 2 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN NGÀY 31/01/2021
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Tin chuyên ngành Ngành Thanh tra: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính 25/01/2021 17:25 Nguyễn Hùng Cường
2 Tin chuyên ngành Tổng kết công tác thanh tra năm 2020 25/01/2021 17:04 Nguyễn Hùng Cường
Có 2 kết quả
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn