Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin hoạt động
Tết ấm tình người (09/02/2021 07:30)
Icon Image
Tổng kết phong trào thi đua 2015 - 2020 (30/07/2020 08:52)
Icon Image

Thực hiện Kế hoạch số 1802/KH-TTCP ngày 11/10/2019 của Thanh tra Chính phủ về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 29/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ V, ngày 24/7/2020, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến để tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.

Hội nghị Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. (02/07/2020 08:48)
Icon Image

Ngày 30 tháng 6 năm 2020, Đảng bộ Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, với sự có mặt của 34 Đảng viên thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh.

Quy định mới hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. (02/07/2020 06:29)
Icon Image

Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2020/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2020 (02/07/2020 06:28)
Icon Image

Ngày 25 tháng 6 năm 2020, Đoàn khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 95-TB/ĐTN thông báo phân bổ lực lượng đoàn viên thanh niên dự Lễ mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2020.

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn