Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin đọc nhiều nhất
Xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 (02/07/2020 09:17)

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Hội nghị công bố công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ (17/08/2020 09:01)
Icon Image

Ngày 17/8/2020, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Thành Trung.

Trình tự, thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập (29/12/2015 03:20)

Ngày 31/10/2013, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, trong đó Thông tư quy định Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải công khai với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc; trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có quy mô lớn, phân tán thì công khai bằng hình thức niên yết hoặc tổ chức cuộc họp.

Đề nghị phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (02/07/2020 09:19)

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra.

Đóng góp gây quỹ “Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu” năm 2020. (02/07/2020 06:26)

Ngày 17 tháng 6 năm 2020, Công đoàn Viên chức tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 10/TB-CĐVC Thông báo phân bổ vé số kiến thiết gây quỹ “Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu” năm 2020.

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn